Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái

08/01/2018 08:53:10 Xem cỡ chữ Google
Trong thời gian qua, các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trong đó có hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái phát triển mạnh, cơ bản đáp ứng nhu cầu thúc đẩy quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các hình thức quảng cáo thương mại

Ngay sau khi Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 9/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo được ban hành, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành các văn bản chỉ đạo phòng VHTT các huyện, thị xã thành phố tăng cường công tác tuyên truyền đối với hoạt động quảng cáo trong đó đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Luật quảng cáo; Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quảng cáo tới toàn thể nhân dân, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân tham gia quảng cáo trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Yên Bái hoạt động có trật tự, đảm bảo nội dung, hình thức theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo, đưa hoạt động quảng cáo đi vào nề nếp và đảm bảo mỹ quan đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, hoạt động quảng cáo phục vụ nhiệm vụ chính trị  thông qua các hình thức như : Băng rôn, xe loa tuyên truyền cổ động, panô, áp phích...tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và của tỉnh, bên cạnh đó các hoạt động quảng cáo thương mại cũng phát triển mạnh, chủ yếu là các doanh nghiệp, cá nhân, tập thể với các hình thức panô, băng rôn, xe loa...Với nhiều hình thức quảng cáo đa dạng, phong phú, trực quan, sinh động mang tính thẩm mỹ cao nên đã chuyển tải được nhiều thông tin tới mọi tầng lớp nhân dân, giúp người dân nhận thức, cập nhật được thông tin nhanh nhất. Các hoạt động quảng cáo đã có sự lồng ghép, đề nghị các nhà tài trợ như VNPT Yên Bái, Vietel Yên Bái…tài trợ làm các băng rôn, biển quảng cáo, panô trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Đề án 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, UBND tỉnh đã công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đã tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức rút ngắn thời gian thực hiện thông báo quảng cáo, ngoài ra bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ quảng cáo cho cá nhân, tập thể được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ở vị trí thuận tiện tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp nhận 178 hồ sơ quảng cáo và ban hành văn bản phúc đáp cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Yên Bái không có các công ty quảng cáo lớn mà chỉ có các cơ sở kinh doanh gia công quảng cáo nhỏ. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, Sở đã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh biển hiệu, bảng quảng cáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và chấn chỉnh kịp thời những tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Quảng cáo khi lắp đặt các biểu hiệu. Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức rà soát, xử lý các biển hiệu vi phạm các quy định tại Điều 34 Luật Quảng cáo về biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Năm 2017, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành xử phạt hành chính 03 cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo, trong đó: phạt tiền 03 trường hợp với tổng số tiền là 10.000.000đ, buộc tháo dỡ 25 băng rôn treo không đúng quy định…

Có thể thấy, thông qua công tác tuyên truyền về hoạt động quảng cáo, đã góp phần nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quảng cáo, kịp thời chấn chỉnh những bất cập, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo chuyển biến tích cực nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh, qua đó bảo đảm quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia quảng cáo, tạo sự thống nhất đồng bộ trong thực thi Luật quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm trật tự  mỹ quan đô thị.

                                                                                     

                                                         

Hồng Hạnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h