Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

03/11/2017 04:06:25 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh về kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2017 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ngày 30/10/2017, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh đã đến kiểm tra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác cải cách hành chính tỉnh, Trưởng đoàn công tác chỉ đạo công tác kiểm tra

Đoàn do đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác cải cách hành chính tỉnh làm trưởng đoàn, thành phần đoàn còn có lãnh đạo và chuyên viên Sở Nội vụ, lãnh đạo Phòng Nội, Ngoại vụ - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, chuyên viên Sở Tư pháp.

Sau khi nghe báo cáo công tác cải cách hành chính của Sở, các thành viên trong đoàn đã tập trung kiểm tra một số nội dung công tác CCHC của Sở, theo đó Sở đã đưa nội dung CCHC là một trong các tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với tập thể, cá nhân. Cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc đã chú trọng đến công tác CCHC như công khai trong việc quản lý và sử dụng biên chế, giao dự toán ngân sách của đơn vị, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 để làm căn cứ triển khai thực hiện

Triển khai kế hoạch CCHC năm 2017 của ngành, sở đã thực hiện rà soát bộ TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành trình UBND tỉnh công bố với 116 TTHC (cấp tỉnh:99 TTHC; cấp huyện: 14 TTHC; cấp xã: 03 TTHC), công khai các TTHC của ngành dưới nhiều hình thức đa dạng. Trong 10 tháng đầu năm 2017, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 255 THHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đảm bảo đúng quy trình và thời gian theo quy định.

Triển khai mạnh mẽ việc tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, biên chế của cơ quan: Từ 10 đơn vị trực thuộc và 10 phòng chức năng Sở đã tiến hành hợp nhất các phòng, đơn vị, hiện nay còn 06 đơn vị trực thuộc và 08 phòng chức năng.

Đã triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với các TTHC lĩnh vực quảng cáo và lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Triển khai sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp trong nội bộ cơ quan và liên thông với các sở, ngành, triển khai ứng dụng chữ ký số trong việc gửi văn bản. Hiện nay tỷ lệ máy vi tính tại cơ quan Văn phòng Sở đã đạt 01 máy vi tính/công chức.

Qua kiểm tra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch , Đoàn kiểm tra của tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ngành đạt được trong công tác CCHC, đồng thời chỉ ra những hạn chế từ đó đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC theo kế hoạch của UBND tỉnh, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng nền hành chính công hiện đại – chuyên nghiệp – hiệu quả ./.

Mạnh Cường - Văn phòng Sở

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h