Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Thông báo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú tỉnh Yên Bái

11/10/2017 01:55:37 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng cấp tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1251/KH-VHTTDL ngày 11 tháng 10 năm 2016 về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018

Sau 12 tháng triển khai (từ ngày 11/10/2016 đến hết ngày 11/10/2017), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được tổng số 11 hồ sơ xét tặng trong đó: Thị xã Nghĩa Lộ: 01 hồ sơ; huyện Yên Bình: 01 hồ sơ; huyện Lục Yên: 01 hồ sơ; huyện Trạm Tấu: 01 hồ sơ; huyện Mù Cang Chải: 03 hồ sơ; huyện Trấn Yên: 03 hồ sơ. Đây là những hồ sơ đã được phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn, đảm bảo tính hợp lệ theo quy định. Danh sách gồm có:

STT

Họ và Tên

Giới tính

 

Năm sinh

 

Dân tộc

Địa chỉ

Lĩnh vực đề nghị phong tặng

I

Thị xã Nghĩa Lộ

 

 

 

 

 

1

Điêu Thị Xiêng

Nữ

1961

Thái

Bản Đêu 1, xã Nghĩa An, Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

Nghệ thuật trình diễn dân gian

II

Huyện Yên Bình

 

 

 

 

 

2

Lạc Tiên Sinh

Nam

1949

Cao Lan

Xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Nghệ thuật trình diễn dân gian

III

Huyện Lục Yên

 

 

 

 

 

3

Triệu Thị Nhậy

Nữ

1952

Dao

Thôn Túc 2, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Nghệ thuật trình diễn dân gian

IV

Huyện Trạm Tấu

 

 

 

 

 

4

Giàng A Dao

Nam

1967

Mông

Xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

Nghệ thuật trình diễn dân gian

V

Huyện Mù Cang Chải

 

 

 

 

 

5

Thào Cáng Súa

Nam

1958

Mông

Bản Sáng Nhù, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Nghệ thuật trình diễn dân gian

6

Vàng A Trừ

Nam

1968

Mông

Bản Nả Dề Thàng, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Nghệ thuật trình diễn dân gian

7

Thào A Chống

Nam

1970

Mông

Bản Séo Mả Pán (B), xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Nghệ thuật trình diễn dân gian

8

Giàng A Khày

Nam

1960

Mông

Bản Páo Sơ Dào, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Nghệ thuật trình diễn dân gian

VI

Huyện Trấn Yên

 

 

 

 

 

9

Nguyễn Văn Định

Nam

1954

Kinh

Thôn Yên Phú, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Nghệ thuật trình diễn dân gian

10

Đặng Hồng Quân

Nam

1948

Dao

Thôn Khe Đát, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Nghệ thuật trình diễn dân gian

11

Dương Trung Hưng

Nam

1954

Dao

Xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Tiếng nói, chữ viết

 

Để đảm bảo việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” đảm bảo đúng quy trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin được tiếp nhận các ý kiến tham gia góp ý về các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. Thời gian  góp ý kiến từ ngày 13/10/2017 đến ngày 28/10/2017. Các ý kiến xin gửi về Phòng Tổ chức - Pháp chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 587, đường Yên Ninh, Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Số điện thoại: 0216.3862.676./.

Thanh Tình - Phòng TCPC

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h