Tin Hoạt động

Dừng lưu thông xe ô tô qua cầu Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

19/09/2017 07:39:29 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch sửa chữa đường bộ năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa chữa cầu Tô Mậu, lý trình Km7 + 850, đường Khánh Hòa – Minh Xuân (ĐT.171), huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Từ 0 giờ ngày 21/9/2017 đến 24 giờ ngày 02/10/2017, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái bắt đầu tiến hành sửa chữa cầu Tô Mậu, trong thời gian sửa chữa sẽ dừng lưu thông xe ô tô qua cầu và phân luồng các phương tiện đi từ thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên về thành phố Yên Bái, đi các tỉnh và ngược lại qua ĐT. 170 (đường Yên Thế - Vĩnh Kiên). Người, xe máy, xe đạp đi qua cầu bằng đường bộ hai bên cầu.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các cơ quan, đơn vị trong ngành, nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp nắm được thời gian dừng lưu thông xe ô tô qua cầu Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Hồng Hạnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h