Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến vào 02 chuyên đề Quy hoạch tích hợp trong Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

13/01/2022 02:59:53 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 05/9/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, vừa qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị làm việc (lần 2) với đơn vị tư vấn và các sở ngành, địa phương về Quy hoạch 02 chuyên đề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch - Chuyên đề số 5 và chuyên đề số 17.

Đại diện đơn vị tư vấn đang thuyết trình về 02 chuyên đề Quy hoạch

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trưởng các phòng chuyên môn; đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNN; Tài Nguyên và Môi trường; Tài Chính; Giao thông vận tải; Công thương; Xây dựng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Theo Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 05/9/2021,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 02 chuyên đề Quy hoạch tích hợp trong Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 gồm Chuyên đề 5: Thực trạng và phương án phát triển khu du lịch, khu bảo tồn, khu vực cần được bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Chuyên đề 17: Thực trạng và phương án phát triển mạng lưới hạ tầng văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại Hội nghị, Đại diện Công ty Cổ phẩn Quy hoạch Hà Nội - đơn vị tư vấn đã thuyết trình về 02 chuyên đề sau khi đã tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa theo ý kiến của Sở VHTTDL, các sở, các địa phương tại Hội nghị trực tuyến ngày 29/11/2021. Sau khi nghe đơn vị tư vấn thuyết trình và nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, các đại biểu đã tham gia ý kiến cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo của 02 chuyên đề và đề nghị đơn vị tư vấn làm rõ thêm một số nội dung về quy hoạch lĩnh vực du lịch, khu bảo tồn, khu vui chơi giải trí, thiết chế văn hóa cấp tỉnh, cấp huyện… và cập nhật bổ sung số liệu về quy hoạch sử dụng đất.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Giám đốc Sở VHTTDL - Chủ trì Hội nghị đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến, nghiên cứu bổ sung, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở VHTTDL, các ngành, các địa phương để cập nhật thông tin, số liệu phục vụ việc hoàn thiện 02 chuyên đề, đảm bảo theo tiến độ chung của tỉnh./.

 

Mạnh Cường - Văn phòng Sở

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h