Tin Hoạt động >> Văn hóa

Thư viện tỉnh Yên Bái hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021

08/10/2021 02:05:07 Xem cỡ chữ Google
Năm 2021,Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được tổ chức với nhiều hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19; gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”.

Thư viện tỉnh Yên Bái phối hợp với trường THCS Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời năm 2021

Thiết thực hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021, ngày 01/10/2021 Thư viện tỉnh Yên Bái phối hợp với trường THCS Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời năm 2021. Tại Lễ phát động Thư viện tỉnh Yên Bái đã tổ chức trưng bày, xếp mô hình sách nghệ thuật, tặng Nhà trường 200 bản sách, chia sẻ các Bộ tài liệu số, cấp thẻ bạn đọc và phục vụ tài liệu cho gần 1.300  giáo viên và học sinh của Nhà trường…

Tại thư viện tỉnh Yên Bái “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” diễn ra từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 07/10/2021 với các hoạt động Trưng bày triển lãm chuyên đề “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19”. Chuyên đề tập hợp hơn 200 tài liệu được lựa chọn theo các chủ đề gồm: Tài liệu về Học tập và làm theo phong cách đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phát triển kiến thức thông tin cho người dùng tin; Khoa học công nghệ điều kỳ diệu của cuộc sống; Lịch sử Việt Nam; Các tác phẩm văn học nổi tiếng Việt Nam và nước ngoài; Tâm lý học ứng dụng; Hạt giống tâm hồn; Sách tham khảo phục vụ học sinh, sinh viên nghiên cứu học tập…

Gian trưng bày Tài liệu phục vụ học tập của Thư viện tỉnh

Thư viện tỉnh Yên Bái tiếp tục phát động phong trào xây dựng “Tủ sách lớp học”, chia sẻ nguồn dữ liệu thông tin Tài liệu số của thư viện tỉnh đến các cơ sở giáo dục; cung cấp tài liệu số đến các thư viện trường học, không gian đọc tại các trường học, trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị; đa dạng hoá các hoạt động giáo dục, học tập tại các thư viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ… góp phần nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu học tập thường xuyên cho người dân, từng bước xây dựng văn hoá học tập suốt đời cho cộng đồng dân cư trong khu vực. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và hoạt động thư viện, góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới GD&ĐT theo hướng phát triển năng lực người học, tăng khả năng tự học, tạo cơ hội học tập mọi lúc, mọi nơi, cá nhân hóa việc học, góp phần tạo ra xã hội học tập và học tập suốt đời...

Qua các hoạt động này, sẽ đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời: Học để biết - Học để làm - học để chung sống - học để tự khẳng định mình góp phần xây dựng xã hội học tập.  

Trần Thủy - Thư viện tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h