Hỏi đáp xem nhiều

Câu hỏi: Cho tôi hỏi dân tộc Tày có phải là dân tộc thiểu số không?nếu đúng thì quy định tại văn bản nào?tôi xin chân thành cảm ơn!

Người hỏi: Đoàn Văn Thao / Địa chỉ: Đoàn Văn Thao / Ngày hỏi: 05/12/2016

Cho tôi hỏi dân tộc Tày có phải là dân tộc thiểu số không?nếu đúng thì quy định tại văn bản nào?tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời:

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: