Dừng lưu thông xe ô tô qua cầu Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Dừng lưu thông xe ô tô qua cầu Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

19/09/2017

Thực hiện Kế hoạch sửa chữa đường bộ năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa chữa cầu Tô Mậu, lý trình Km7 + 850, đường Khánh Hòa – Minh Xuân (ĐT.171), huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.