Dừng lưu thông xe ô tô qua cầu Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Dừng lưu thông xe ô tô qua cầu Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

19/09/2017

Thực hiện Kế hoạch sửa chữa đường bộ năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa chữa cầu Tô Mậu, lý trình Km7 + 850, đường Khánh Hòa – Minh Xuân (ĐT.171), huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt công tác huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2018

28/08/2018

Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-BCH ngày 12/01/2018; Kế hoạch số 301/KH-PTM ngày 29/01/2018 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái về công tác dân quân tự vệ và kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ tỉnh Yên Bái năm 2018, trong thời gian từ ngày 06/8 đến 12/8/2018, Ban CHQS Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban CHQS Sở Khoa học và Công Nghệ; Ban CHQS Văn phòng UBND tỉnh và Ban CHQS Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2018 tại trường Quân sự Ấp bắc tỉnh Yên Bái.