48 bộ huy chương được trao tại giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc 2020

30/06/2020

Trải qua 5 ngày thi đấu tranh tài sôi nổi, quyết liệt, đến 16h00 ngày 27/6/2020 Ban Tổ chức giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc năm 2020 đã tiến hành lễ tổng kết và trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích tại giải.

Du lịch Yên Bái hướng đến phát triển bền vững

Du lịch Yên Bái hướng đến phát triển bền vững

09/07/2020

Du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn được xác định tại Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị, trong suốt lịch sử 60 năm xây dựng và trưởng thành (9/7/1960 – 9/7/2020) ngành du lịch Việt Nam đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trở thành nhịp cầu hữu nghị của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý II năm 2020

08/07/2020

SVHTTDL-Nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Quy định số 10-QĐ/TU ngày 22/6/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái về trách nhiệm của Đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công, trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.